Reglement voor aanleveren foto’s

Reglement voor aanleveren foto’s

Via deze module kunt u een foto doorsturen naar de redacties van Focus & WTV. Naast uw naam en voornaam kunt u een korte omschrijving van de foto bezorgen. Ook vragen we om vooraf zeker dit reglement door te nemen.

Door het versturen van uw foto en gegevens, verleent u de toestemming aan de Regionale Media Maatschappij NV (exploitatiemaatschappij Focus & WTV) tot het gebruik van de foto en de gegevens, voor TV en/of de website van Focus & WTV. Zonder beperking in tijd.
U verklaart dat u de auteur bent van deze foto en uw naam vermeld mag worden. U vrijwaart de Regionale Media Maatschappij NV voor alle aanspraken van derden in verband met deze foto.

De redactie beoordeelt of de foto in aanmerking komt voor plaatsing op de site. Over de beslissing of een foto al dan niet op de website of tv zal verschijnen, wordt niet gecorrespondeerd.

De foto wordt pas gepubliceerd nadat de redactie de foto heeft goedgekeurd. Daarom zal een doorgestuurde foto niet onmiddellijk te zien zijn op de website.

U kunt maximum één foto tegelijk doorsturen. Het is mogelijk om meerdere keren na elkaar een foto te bezorgen.

Hou er rekening mee dat de foto’s gearchiveerd worden, en op te zoeken blijven via zoekrobots. De redactie kan niet ingaan op verzoeken om foto’s naderhand te verwijderen.
De redactie heeft het recht foto’s niet te plaatsen, met vertraging te plaatsen of te verwijderen. Zij moet deze beslissing niet motiveren.

De redactie heeft het recht een deelnemer tijdelijk of definitief de mogelijkheid om foto’s in te sturen te ontzeggen. De redactie moet deze beslissing niet motiveren en gaat hierover niet in debat.